-

Magazynier : Sprawy zaściankowe, stare i nowe. Małżonek, nauczyciel akademicki.

Artykuły użytkownika

W „moim” magazynie cz. I: Radiowe debaty "Rzeczpospolita Trzecia i Pół" (Radio Opole, 01.05.2017, 15.06.2017)

 „Moim” w cudzysłowie, ponieważ sam „magazyn” jest metaforyczny, czyli w cudzysłowie, ale już nie chciałem mnożyć cudzysłowów. Zatem nie jest tak naprawdę ten „magazyn” moją własnością, ani nie jest konkretnym magazynem/hurtownią, bo jest on po prostu moim zaściankiem, czyli są to ludzie, z którymi spotykam się często. Jest mój, ponieważ mam ten przywilej, że uczestniczę w życiu „mojej okolicy” (okolica inaczej po staropolsku zaścianek).

William Faulkner, piewca amerykańskiego południa, ekscentryk, alkoholik i mitoman, razem żarliwy czytelnik sienkiewiczowskiej Trylogii i niestety noblista, mówił o swoim południowoamerykańskim zaścianku, zmarginalizowanym i świadomie zniszczonym po wojnie secesyjne ...

Magazynier
27 czerwca 2017 23:26

3     477    2

Komisja Edukacji Narodowej, Hugo Kołłątaj i Stanisław Staszic. Czyli fizjokracja na dwu skibach. Cz. III

(Ponieważ tekst ten jest dość długi, nietypowy jak na konwencję bloga, co więcej przeznaczony dla osób zainteresowanych tematem, będzie to już ostatni odcinek. Resztę, łącznie z tym staszicowskim fragmentem o "dwóch skibach", można przeczytać w nr 11, czerwiec 2016, Szkoły Nawigatorów.)

Jak tłumaczy Jobert, Massalski przeszedł na salonach paryskich intensywne szkolenie w duchu nowej ideologii fizjokratycznej. Fizjokratyzm, lub fizjokracja, był siostrzanym wobec encyklopedyzmu programem, na pół ekonomicznym na pół filozoficznym, wypływającym z tego samego co on źródła, mianowicie z newtonowskiego deizmu. Massalscy należeli do tego samego co Poniatowscy obozu Familii, jednocześnie, sam Ignacy Massalski, nie p ...

Magazynier
23 czerwca 2017 13:32

2     421    1

Komisja Edukacji Narodowej, Hugo Kołłątaj i Stanisław Staszic. Czyli fizjokracja na dwu skibach. Cz. II

(Tekst opublikowany w polskiej Szkola Nawigatorów)

Podkreślić należy fakt, iż KEN została powołana na życzenie Stackelberga. Oraz to, że polskie opracowania historyczne, od Staszica po Konecznego, opisują KEN jako jedyny pozytywny owoc owej katastrofy dziejowej, wielkie szczęście w ogromnym nieszczęściu, zbawienie narodu, które wydobyło Polskę z zapaści sarmackiej i jezuickiego obskurantyzmu. Żeby zrozumieć naturę tego przedsięwzięcia należy naszkicować sytuację, w której Komisja weszła na areną historii. Sejm rozbiorowy zwołany został na 19 kwietnia 1773 r. Zaś 10 sierpnia tego roku w Polsce została ogłoszona kasata Jezuitów, o możliwości której zapewne zaufani z różnych zakątków Europy donosili zainteresowanym, być może nawet z same ...

Magazynier
18 czerwca 2017 12:21

2     481    4

Komisja Edukacji Narodowej, Hugo Kołłątaj i Stanisław Staszic. Czyli fizjokracja na dwu skibach. Cz. I

(Tekst ten był opublikowany w polskiej Szkole nawigatorów. Tu będę go podawał w odcinkach)

Dziesięć lat po trzecim rozbiorze Polski, 22 września 1805 r., Hugo Kołłątaj napisał bardzo ciekawy list do Tadeusza Czackiego. Jest on w zasadzie mową pochwalną na cześć Aleksandra I i jego szczodrobliwego ukazu z 1803 r. (do którego wydania walnie przyczynił się książę Adam Jerzy Czartoryski, kurator okręgu wileńskiego, prawa ręka cara w dziedzinie edukacji na Litwie), przywracającego Uniwersytetowi Wileńskiemu część jego pierwotnej nazwy1, zatwierdzającego „układ nauk dla guberni wołyńskiej”, którego polscy poddani JM Aleksandra I „rządali dla swego potomstwa”2, i nadającego Uniwersytetowi Wileńskiemu szeroką autonomię, z czym wiązać się musiały ...

Magazynier
14 czerwca 2017 09:56

7     742    3

Bytomskie Targi Książki jako „pielgrzymka zbrojna”

Dziś zakończyło się wspaniałe święto wolnego intelektu, Bytomskie Targi Książki Rozetta, wielkie przedsięwzięcie logistyczne, wspólne dzieło Piotra Szeligowskiego Valsera, Gabriela Maciejewskiego Coryllusa i całej ekipy zatrudnionej przez pana Piotra do obsługi logistycznej. Szczera im za to wdzięczność i podziw. Było to wielkie święto umysłu poszukującego prawdy, albowiem, oprócz potężnego ładunku treści zawartych w ofercie książkowej, ci, którzy nawiedzili bytomską halę sportową „Na skarpie”, mogli usłyszeć kilka obszernych i fascynujących prelekcji. W sobotę (10.06) trzy prelekcje: ks. Roman Kneblewski – „Przeciw antykatolickim i antypolskim mitom”, prof. Grzegorz Kucharczyk – „1517-1717-1917. O czym mówią nam ...

Magazynier
11 czerwca 2017 22:57

40     1747    12

Coś baaardzo dobrego i ciepłego jeszcze: Gabriel Coryllus Maciejewski 'Socjalizm i śmierć'. Tom 1.

Wiem, że nie muszę państwa przekonywać do najnowszej książki Coryllusa, ale niech będą te dwie bite strony. Świadectwo. Okazja do nowej dyskusji. Nadto tekst jest długi, zatem jeśli brak czasu, czytajcie go na wyrywki. Tu spis treści:

1. Grafiki Bereźnickiego

2. Pierwszy rzut oka na książkę i przygody z portretem Żeromskiego

3. Przygody z tytułem książki

4. Juma i rewolucja

5. Metoda Coryllusa

6. Styl Coryllusa i Bereźnickiego

7. Wskazówki co do dyskusji, bardzo ważne.

8. Życzenia dla Gospodarza

Lubię książki z obrazkami i to bardzo. Te zaś obrazki w Socjalizmie i śmierci pióra Gabriela Maciejewskiego, wielce nietypowe grafiki Tomasza Bereźnickiego odstawiły daleko w tyle moje oczekiwania. Znałem przecież jego styl z memiksów. Cz ...

Magazynier
2 czerwca 2017 09:56

32     1484    7

Jak biec jeszcze szybciej? cz. III. Fatima i św. Andrzej Bobola SJ

Ich odpowiedź jest prosta, trzeba się zatrzymać, przestać biec, „stracić” czas na rachunek sumienia i na medytację, np. medytację dwu sztandarów, sztandaru Króla wiecznego i sztandaru władcy zła (wg Ćwiczeń duchowych św. Ignacego z Loyoli), a potem „stracić” czas na wspólną rodzinną wycieczką albo randkę małżeńską, potem dopiero na najnowsze wieści „z frontu”.

Uderzyła mnie ta bliskość tych dwu świąt: 100 rocznicy objawień fatimskich i święto św. Andrzeja Boboli. Niezdobyty klif eschatonu. Sprawy ostateczne. I razem niemal namacalne potwierdzenie słów Zbawcy: „Oto Ja jestem z wami aż do skończenia świata.” Bo przecież wszystko to poświadcza o Jego nie tylko wszechmocy, ale i wiernej, nieustającej obecno ...

Magazynier
21 maja 2017 13:44

48     1069    10

 Poprzednia  Strona 3 na 3.