-

Magazynier : Sprawy zaściankowe, stare i nowe. Małżonek, nauczyciel akademicki.

Rezolucja Sejmiku Województwa Opolskiego na temat powstań śląskich czyli kłamstwo o powstaniach śląskich + gender = rozbicie dzielnicowe.

Na początek wystarczy obejrzeć czołówkę tego filmu:

https://youtu.be/tp4iN1SX_V0

Głównym tematem mojego tekstu jest oczywiście rezolucja Sejmiku Województwa Opolskiego z kwietnia tego roku, dokładniej jedno kluczowe, wyjątkowo kołtuńskie zdanie opisujące powstania śląskie jako wojnę domową, bratobójczą, śląsko-śląską. W pierwszych zdaniach owej rezolucji czytamy bowiem:

„Sejmik Województwa Opolskiego nawiązując do 100. rocznic związanych z upamiętnieniami Powstań Śląskich w kolejnych latach 2019, 2020 oraz 2021 oddaje hołd powstańcom, walczącym o przyłączenie Górnego Śląska do nowopowstałej Polski. Pamiętamy też, że naprzeciw powstańcom stanęli ci Ślązacy, którzy czując się Niemcami optowali za pozostaniem ich ziemi w granicach Niemiec.” (https://www.opolskie.pl/2019/04/upamietnili-setna-rocznice-powstan-slaskich/)

Film zalinkowany we wstępie do mojego tesktu jest prostym odnośnikiem historycznym eksponującym niemal złą wolę posłów na Sejmik Województwa Opolskiego. Niebezpiecznie zbliżyli się oni do granicy, za którą jest już propagandowy mord dokonany na prawdzie o powstaniach śląskich. Oczywistą jest tu potrzeba nazwania po imieniu i wprowadzenia nowego przestępstwa publicznego: kłamstwo o powstaniach śląskich. Rzecz jasna nie wszyscy posłowie zbliżyli się do granicy owego przestępstwa. 6 posłów z PiS odcięło się od tego oświadczenia.

W odpowiedzi na rzeczoną rezolucję, oprócz sprzeciwu posłów z PiS, pojawiła się skarga, formalna, celnie sformułowana skarga napisana przez zarząd Towarzysta Społeczno-Kulturalnego Polski Śląsk:

"Do Sejmiku Województwa Opolskiego

Na podstawie art. 90 ustawy z 5.06.1998r. o samorządzie województwa (t .j. Dz. U. poz.512 z 2019r.) imieniem Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Polski Śląsk z/s w Opolu – wnosimy o uchylenie uchwały nr VI/61/2019 z dnia 24.04.2019r. w całości w jej obecnym brzmieniu wobec naruszenia interesu prawnego wynikającego z realizacji zadań naszego Stowarzyszenia.

Uzasadnienie

Powołany przepis przewiduje możliwość złożenia skargi na akt prawa miejscowego wydany przez organ samorządowy stopnia wojewódzkiego, o ile narusza on interes prawny skarżącego.

W przekonaniu naszego Zarządu podjęta uchwała jak wyżej narusza ten interes prawny przyjmując treść rezolucji dotyczącej rocznicy Powstań Śląskich sprzeczny nie tylko z prawdą historyczną, której nasze Towarzystwo służy zgodnie z celami statutowymi, ale i zakłamującej rzeczywistość i wprowadzającej do przestrzeni świadomości społecznej błędne przekonania o historii, która jest podstawą naszej tożsamości narodowej.

Powstania Śląskie podjęte przed laty jako zryw ludu śląskiego pragnącego się połączyć z Polską nie mogą być podstawą do różnicowania Ślązaków na tych, którzy stanęli po jednej stronie i na tych po drugiej stronie. Jest to zresztą niezgodne z faktami .

Co do rzekomej bowiem walki Ślązaka przeciwko Ślązakowi, jest to oczywiste przekłamanie. Góra świętej Anny, o której  wspomina uchwała, została zdobyta siłami powstańców, a odbita przez zorganizowane oddziały Bayerische Oberland, a więc regularne oddziały wojska z głębi Niemiec.

Istotne powinno być – nie tylko dla historyka, ale i dla autorów uchwały – jaka była przyczyna Powstań Śląskich.

Niejednokrotnie przy okazji opinii o rzekomej walce bratobójczej - zwracaliśmy się do opiniujących z pytaniem o groby mieszkańców Ziemi Opolskiej walczących po niemieckiej stronie. Groby powstańców są bowiem w wielu miejscowościach. Na takie pytanie nie było odpowiedzi, jak również teza ta nie znalazła swego miejsca w historiografii.

Tak więc forsowana teza 'brat przeciw bratu' będąca istotną częścią inkryminowanej uchwały jest nie tylko nieprawdziwa, ale jej formułowanie jest sprzeczne z polską racją stanu, której właściwego rozumienia należałoby oczekiwać od tak szacownego gremium jak sejmik województwa.

Niniejszy wniosek formułujemy nie tylko jako członkowie Zarządu Towarzystwa, ale także jako potomkowie powstańców śląskich, dla których prawda o powstaniach jest również tradycją rodzinną.

Formalną przesłanką niniejszego wezwania są kompetencje sejmiku w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego oraz statut naszego Towarzystwa, zaś złożenie wezwania przed ewentualnym skierowaniem skargi do WSA jest uzasadnione procedurą wynikającą z prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Na koniec – istotnie , o czym mowa w uchwale –ziemia ta potrzebuje wielorakiego pojednania. Istotny jest jednak kontekst – w jakim św. Jan Paweł II użył tego sformułowania na Górze św. Anny w 1983 roku.

Bardziej uniwersalne i odpowiadające przedmiotowej sprawie byłoby przytoczenie w odniesieniu do naszej trudnej historii ulubionego cytatu Świętego Papieża – Prawda was wyzwoli .

Oczekujemy stanowiska Sejmiku w terminie 14 dni.”

Do tego dodaję krótki reportaż z telewizji opolskiej, nagrany po kolejnej odpowiedzi Sejmiku Woj. Opolskiego na skargę Polskiego Śląska, odpowiedzi odrzucającej skargę. Posłowie sejmikowi opolscy idą w zaparte. Kołtuństwu nie ma końca. O co tu chodzi? Czy znowu o pieniądze (dotacje)? 

https://opole.tvp.pl/43473432/krzywdzaca-rezolucja-potomkowie-powstancow-slaskich-chca-jej-uchylenia

Wyjaśnieć należy, że wypowiadają się tutaj autorzy skargi, radca prawnym i prezes Stowarzyszenia Alicja Nabzdyk-Kaczmarek i prof. Franciszek Marek, potomkowie powstańców. Jak dla mnie tv opolska za mało czasu im poświęciła. Mimo to komentarz jest zbędny.

Jest dłuższe nagranie z panią Nabzdyk-Kaczmarek z Radia Opole z roku 2016, które uprzedza tegoroczną haniebną rezolucję Sejmiku Woj. Opolskiego. W 5':39'' pani Alicja mówi wyraźnie: "Nie było takich przypadków, że brat walczył przeciw bratu". 

https://youtu.be/ZwlBwCfTR70

 

Tu trzeba dodać, że w tym roku frekwencja w czasie obchodów na Górze Św. Anny radykalnie się zwiększyła. Był oddział Wojska Polskiego i sporo osób niezrzeszonych. W tym nagraniu warto wysłuchać przemówienie prof. Franciszka Marka (19':30'') na temat tragedii powstańców i śląskich Polaków w pierwszym okresie agresji niemieckiej na Polskę w 1939 r.

https://youtu.be/0NnEXRMScEE

Poprawność polityczna została przełamana. 

Upór w fałszowaniu prawdy o powstaniach ze strony opolskich posłów sejmikowych jest jednak zadziwiający. Ale wystarczy to powiązać z moim poprzednim tekstem na temat aresztowania p. Uklei, propagandy LGBTQ w Opolu (Marsz Równości), wspieranej przez władze miasta, i ruchu autonomii miast. Powiązania rzecz jasna nie są bezpośrednie, jak to tłumaczę w swoim poprzednim felietonie. Tak więc nie wszystko jest tu jasne i oczywiste. Jednak wszystko to dzieje się w jednym i tym samym środowisku samorządowym.

Dodam jeszcze, że film dokumentalny zamieszczony przeze mnie na początku tekstu to bodajże ostatnia część Filmowej Encyklopedii Powstań Śląskich, cyklu zrealizowanego dla Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach poświęcony jednemu z ważniejszych dowódców powstańczych, zapomnianemu Janowi Lortzowi, któremu przypisuje się rozkaz rozpoczęcia działań powstańczych w 1919 r., autorowi kluczowej obrony Kędzierzyna w czasie III powstania, zmarłemu w Rosji sowieckiej w szeregach armii gen. Andersa. Całą serię można obejrzeć na tej stronie: http://powstaniaslaskie.com.pl

Tam też można przeczytać kilka zwięzłych akapitów na temat tych dokumentów takich jak ten:

„Na kanwie historii rodzinnych od 2016 roku powstały trzy serie ośmiu krótkometrażowych filmów dokumentalnych, przedstawiających najważniejsze i najbardziej tragiczne momenty w dziejach tych terenów: okres powstań śląskich, kampanię wrześniową i pozostałe wydarzenia II wojny światowej, wielotysięczne wywózki ludności rozpoczęte w 1945 roku (w dyskursie publicznym często określane mianem 'Tragedii Górnośląskiej') oraz represje względem niepodległościowców w okresie Polski Ludowej.”tagi: 04. 2019 rezulca sejmiku woj. opolskiego'2019  skarga polskiego śląska  06. 2019 odpowiedź sejmiku na skargę tskpś  powstania śląskie  kłamstwo o powstaniach śląskich 

Magazynier
22 lipca 2019 16:04
17     1413    7 zaloguj sie by polubić
komentarze:
Marcin-K @Magazynier
22 lipca 2019 16:36

Nie dało się Bayerische Oberland, to teraz Tęczowe Oddziały się wysyła. Jako osoba z Mazowsza mało się znam na Śląsku, praktycznie w ogóle, ale i z tej odległości czuć, że Niemcy NIGDY NIE ODPUSZCZĄ Śląska i Prus wschodnich. Będą tam ryć na wszystkie możliwe sposoby.

zaloguj się by móc komentować

Magazynier @Marcin-K 22 lipca 2019 16:36
22 lipca 2019 16:58

Żeby tylko Niemcy. Są też bracia słowianie, Czesi i z oddalenia Moskwicini. Firmy "irlandzkie i australijskie" mają już podobno podpisane umowy na wydobywanie złota w okolicznych górach. Zaś w 1948 zjazd Żydów polskich postanowił o osiedlaniu swoich w Nysie. Kruszce, tu są nadal kruszce. I to vielen kruszcen. 

Śląsk to jest najważniejsza dzielnica Polski pod względem ekonomicznym. W II RP stanowił jakieś 2% terotoriu a przynosił zyski wielokrotnie większe w stosunku do swego obszaru. Dlatego tak mało o nim wiemu. 

Pooglądaj sobie te filmiki Encyklopedii Powstań Śląskich. W wiki poczytaj sobie o Korfantym. Dużo z tego wywnioskujesz. 

zaloguj się by móc komentować

Krzysiek @Marcin-K 22 lipca 2019 16:36
22 lipca 2019 17:20

"że Niemcy NIGDY NIE ODPUSZCZĄ Śląska i Prus wschodnich"

Ale też NIGDY tam nie powrócą. To zamknięty rozdział - ale czujność należy zachować.

zaloguj się by móc komentować

Magazynier @Krzysiek 22 lipca 2019 17:20
22 lipca 2019 17:30

Wracać nie muszą. Wystarczy wysłać sprzęt i wysoko wykfalifikowanych inżynierów pochodzenia ukraińskiego i afgańskiego. 

zaloguj się by móc komentować

organista @Magazynier
22 lipca 2019 17:36

ja pochodze spod Gory sw. Anny.

Moj sasiad byl uczestnikiem powstania jako mlody szczawik.

Stary juz byl jak go poznalem i jego opowiesci. Pamietam dobrze, ze mial szelki zrobione z dentki od roweru. Odlozyl lyzke na zawsze jakies 20 lat temu.

Opowiadal, ze powstanie na Gorze sw. Anny wygladalo tak, ze schlali sie do imentu i zalegli gdzies pod choinka. Przyszli Niemcy zabrali im co mieli ostrzejszego i tak sie skonczylo ich bojowanie o wolnosc Slaska. 

 

zaloguj się by móc komentować

Magazynier @organista 22 lipca 2019 17:36
22 lipca 2019 17:46

A co ciocia-klocia mówiła o powstaniach? Ojejku, jejku! Jak pan się durnowato podłożył. Weź się pan doucz, bo zbanuję pana jak pan będzie takie bzdury powtarzał. 

Ten sąsiad mówił prawdopodobnie o spapranej akcji Grażyńskiego pod Górą św. Anny, piłsudczyka nasłanego w celu wykoszenia Korfantego. Grażyński był wyjątkowo nieudolnym dowódcą a później został wojewodą Śląskim. I nie tak to zresztą wyglądało.

Nadto po tym jak Opole nie dostało się do Polski, nastał terror niemiecki aż do wojny i powstała czarna legenda powstania tu na tej ziemi. Opolscy powstańcy, którzy byli główną siłą w III powstaniu, musieli stąd uciekać. Alfons Zgrzebniok dowódca Opolan musiał zostać wojewodą białostockim. 

zaloguj się by móc komentować

organista @Magazynier 22 lipca 2019 17:46
22 lipca 2019 18:15

Panie. Ja niestety sie nie znam na powstaniach.

Kupilem sobie ostatnio ksiazke, zeby sie doksztalcic:

"Powstania śląskie 1919-1920-1921" R. Kaczmarka

Warto to w ogole czytac?

 

 

zaloguj się by móc komentować

organista @Magazynier 22 lipca 2019 17:46
22 lipca 2019 18:20

to nie byla ciociaklocia. To byl UCZESTNIK POWSTANIA. Co ja mam do tego, ze tak zapamietal powstanie? Ja tylko relacjonuje opowiesci powstancze. 

zaloguj się by móc komentować

Magazynier @organista 22 lipca 2019 18:20
22 lipca 2019 21:41

Wacenty nie przeginaj. Raz już cię wywaliłem. Żeby nie wyjść z wprawy wywalam drugi raz: Wułala. Następnym razem wymyśl sobie lepszą bajkę. Dureń jesteś nieziemski. Uczestnicy powstań dwano już są u Pana Boga na przypiecku. Patrzą na ciebie i nadziwić się nie mogą, że takiego durnia posłali tutaj.  Czego was tam uczą na tych zafajdanych kursach Ormo?

zaloguj się by móc komentować

Paris @Magazynier 22 lipca 2019 16:58
22 lipca 2019 21:57

Przeciekawy  wpis...

... i baaardzo wazny,  Panie Magazynierze. Nie mialam pojecia, ze tam juz "vielen kruszcen" sa rozdysponowane i tylko czekaja "przyjaciele" zeby jak hieny rzucic sie na ZER.  Czesto Pani Marylka tez pisala ciekawe rzeczy...

... teraz te puzzle znowu zaczynaja sie ukladac... i coz wymagac od ludzi kiedy tu "wladza sejmikowa" to zwykla  TARGOWICA  i  SPRZEDAWCZYKI... wcale nie gorsi od  "centrali"  !!!

 

Dzieki za ten wpis, filmy, ogolnie  ODKLAMYWANIE  HISTORII... a takze za te  "propolska" rezolucje tych  SZMAT  SEJMIKOWYCH wojewodztwa opolskiego.

zaloguj się by móc komentować

gabriel-maciejewski @Magazynier
22 lipca 2019 22:11

Bardzo infantylni są posłowie sejmiku opolskiego

zaloguj się by móc komentować

Magazynier @gabriel-maciejewski 22 lipca 2019 22:11
22 lipca 2019 23:12

Również ich wysłannicy do blogosfery. Ale za to, że tak powiem, zdeterminowani. 

zaloguj się by móc komentować

Magazynier @Paris 22 lipca 2019 21:57
22 lipca 2019 23:15

Właśnie chyba krszcen nie są rozdysponowane, bo nikt ich na razie nie dobywa. I to jest dziwne. Umowy niby podpisane, a przetarg jakby czegoś dalej w toku. 

Niech pani nie obraża Targowicy. To byli jednak wytrawni gracze. Tu sami partacze. Rzeczywiście jacyś tacy na podobieństwo zużytej talii kart. 

zaloguj się by móc komentować

Paris @Magazynier 22 lipca 2019 23:15
22 lipca 2019 23:48

Moze to tak jak...

... z Mierzeja... juz kopana chociaz przetarg na kopanie jeszcze nierozstrzygniety.  To sa rzeczywiscie zwykle matoly i tlumoki, bez jakiegokolwiek dorobku i doswiadczenia,  do ktorych zaczelo docierac to bezholowie i degrengolada, ktore sami wytworzyli  !!!

zaloguj się by móc komentować

Magazynier @Paris 22 lipca 2019 23:48
23 lipca 2019 07:48

Jeśli ma pani na myśli PiS to ja się nie zgadzam w połowie. W połowie się zgadzam. Jest to środowisko niejednorodne. Jeśli ma pani na myśli posłów sejmiku opolskiego, to ja się zgadzam w 2/3. 1/3 to PiS, wyraźnie lepsza od tych 2/3. 

zaloguj się by móc komentować

Paris @Magazynier 23 lipca 2019 07:48
23 lipca 2019 15:04

Mam na mysli...

... cala te POPiS'owa  bande...  dla mnie obydwa te projekty sa  SKONCZONE... tak samo zreszta jak i to co z nich  "nowego"  wystrugaja  !!!

zaloguj się by móc komentować

atelin @Magazynier
24 lipca 2019 17:34

To jest ta sama narracja, jak w przypadku jakiegoś durnia z Gdańska, który bredził coś o złym słowie wywołującym II Wojnę Światową.

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować